Design
Your Dream

Nơi cảm nhận của bạn tạo nên ý tưởng kinh doanh
Thiết kế của bạn được phát triển

Đăng ký ngay

Bạn đã có tài khoản Cafe24? Đăng nhập

Vì sao phải chọn
Cafe24 Partners?

Tính năng Chỉ sao chép Theme được chuyên môn hóa của Cafe24!Đây là tính năng áp dụng nguyên vẹn Theme đã tạo
vào trang mua sắm của khách hàng.
Vì thế, bạn có thể bán một Theme cho hàng trăm,
hàng ngàn trang mua sắm.

 • Doanh thu
  UP
 • Thời gian
  DOWN
 • Chỉ sao chép Theme là gì?

  Tạo Theme tại môi trường sử dụng thực tế
  của khách hàng, tự động áp dụng vào trang
  mua sắm
  của khách hàng đã mua tệp HTML, CSS.

 • Tùy chỉnh là gì?

  Khi khách hàng có yêu cầu thiết kế riêng,
  đơn đặt hàng sẽ được chuyển cho Đối tác sau khi khách hàng trả chi phí bổ sung.

Vì sao phải chọn
Cafe24 Partners?

Có thể tạo phiên bản PC, Mobile, Responsive

Có thể tạo Responsive design để tích hợp hoàn hảo với các thiết bị.

Cung cấp công cụ
tạo Theme tốt nhất

Bạn có thể thiết kế Theme mong muốn mà không cần phải trải qua bước phát triển

Quảng bá
thương hiệu
không cần marketing

Rất nhiều admin đã đến Cafe24 Store
để trang trí trang mua sắm của mình.

Design Partners

Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của các Design Partners.

Chúng tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và xây dựng niềm tin trong suốt 14 năm cùng với Cafe24. Xin cám ơn quý công ty đã tạo ra Cafe24 Partners để giúp nhiều doanh nghiệp trong đó có chúng tôi phát triển.

Molenbi, Lee Sujin

Lúc đầu, khi tiếp xúc với nhiều khách hàng, chúng tôi gặp khó khăn trong việc phải đáp ứng chính xác và nhanh nhất các điều kiện mà khách hàng mong muốn. Nhưng thông qua đó, chúng tôi được gặp gỡ nhiều khách hàng, được bán các sản phẩm thiết kế web độc đáo và hữu ích, có lẽ đây là điều tốt nhất mà chúng tôi đạt được tại Cafe24.

Goodymall Design, Cho Hyeyeong

Có những khách hàng vốn đang sử dụng nền tảng khác, sau 1 tháng sử dụng thiết kế của chúng tôi, họ dễ dàng quản lý và chỉnh sửa, doanh thu tăng nhanh chóng nên đã gửi lời cám ơn và gửi cả quà cho chúng tôi nữa.

Webterior, Woo Hyeonguk

Nhà phát triển mới vào nghề cũng có thể dễ dàng thiết kế, có thể làm thỏa mãn tất cả các yêu cầu của khách hàng từ mở rộng đến đặt riêng. Tôi rất kỳ vọng vào khả năng phát triển khi đồng hành cùng Cafe24.the131DESIGN, Park Jinyeong

Đối với chúng tôi, những người tạo App và Theme, môi trường thao tác của Cafe24 ưu việt hơn so với giải pháp của các doanh nghiệp khác. Chương trình Chỉnh sửa Theme rất dễ sử dụng, không cần phải sử dụng chương trình editor đặc biệt nào cả. Mới đó mà đã được 10 năm chúng tôi hợp tác cùng Cafe24.

Last-Design, Bae Hongsik

Đối với công việc kinh doanh, khó nhất là việc gặp gỡ khách hàng. Cafe24 Partners đã giúp chúng tôi gặp gỡ khách hàng của nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi rất kỳ vọng vào sự phát triển trong tương lai khi biết Cafe24 đặt mục tiêu tiến ra toàn cầu.

Fluid, Kim Kang

Hãy tạo Theme bằng module mẫu do
Cafe24 Partners cung cấp.

<div module="MyShop_OrderHistoryDetail" unroll="1">
  <!--@css(/css/module/myshop/orderHistoryDetail.css)-->
  <!--
    $print_spec_url = /myshop/order/print/spec.html
    $print_pg_card_url = /myshop/order/print/pg.html
    $print_tax_url = /myshop/order/print/tax.html
    $issue_tax_url = /myshop/order/issue/tax.html
    $issue_cash_url = /myshop/order/issue/cash.html
    $select_gift_url = /order/gift_select.html
   -->

  <div class="orderArea">
    <div class="title">
      <h3>Order Details</h3>
    </div>

    <div class="boardView">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Order Details</caption>
        <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">Order No.</th>
          <td>{$order.order_id}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Date</th>
          <td>{$order.date}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Bill to</th>
          <td>{$order.name}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Order Status</th>
          <td>
            {$order.state}
            <input type="image" src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_cancel.gif" alt="Cancel Order" class="{$cancel_display|display}" />
            <span class="{$escrow_display|display}">
              <a href="#none" onclick="{$action_escrow_confirm}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_buy.gif" alt="Confirm Purchase" /></a>
              <a href="#none" onclick="{$action_escrow_reject}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_refund.gif" alt="Request Refund" /></a>
            </span>
          </td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="orderArea">
    <div class="title">
      <h3>Billing Information</h3>
    </div>
    <div class="boardTotal">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Billing Information</caption>
        <tbody>
        <tr class="total first">
          <th scope="row">Order Total</th>
          <td>
            <span class="grid">
              {$total.price_unit_head}<strong>{$total.total_order_price}</strong>{$total.price_unit_tail}
              <span class="{$total.total_order_price_ref_display|display}">{$total.total_order_price_back_head}{$total.total_order_price_back}{$total.total_order_price_back_tail}</span>
            </span>
            <a href="#none" onclick="{$total.total_order_layer_on}" class="more"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/order/btn_list.gif" alt="See History" /></a>
          </td>
        </tr>
        </tbody>
        <tbody class="{$total.total_addsale_summary_display|display}">
        <tr class="total">
          <th scope="row">Total discounted amount</th>
          <td>{$total.price_unit_head}<strong>{$total.total_addsale_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</td>
        </tr>
        <tr class="{$total.total_coupon_price_display|display}">
          <th scope="row">Coupon discount</th>
          <td>
            <span class="grid">{$total.price_unit_head}{$total.total_coupon_price}{$total.price_unit_tail}</span>
            <a href="#none" class="eUsedCouponDetail"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/order/btn_list.gif" alt="See History" /></a>
          </td>
        </tr>
        <tr class="$total.total_benefit_price_display|display}">
          <th scope="row" >Additional discount</th>
          <td>
            <span class="grid">{$total.price_unit_head}{$total.total_benefit_price}{$total.price_unit_tail}</span>
            <a href="#none" onclick="{$total.total_benefit_layer_on}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/order/btn_list.gif" alt="See History" /></a>
          </td>
        </tr>
        </tbody>
        <tbody class="{$total.total_addpay_summary_display|display}">
        <tr class="total">
          <th scope="row">Alternative Payment Method</th>
          <td>{$total.price_unit_head}<strong>{$total.total_addpay_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</td>
        </tr>
        <tr class="{$total.mileage_display|display}">
          <th scope="row">Reward Points</th>
          <td>{$total.mileage_unit_head}{$total.mileage_used}{$total.mileage_unit_tail}</td>
        </tr>
        <tr class="{$total.naver_mileage_display|display}">
          <th scope="row">Naver Mileage/Case</th>
          <td>
            {$total.total_naver_mileage_rate} Điểm thưởng / {$total.price_unit_head}{$total.naver_mileage_cash_used}{$total.price_unit_tail}
            (Mileage {$total.price_unit_head}<strong>{$total.naver_mileage_used}</strong>{$total.price_unit_tail} + Cash {$total.price_unit_head}<strong>{$total.naver_cash_used}</strong>{$total.price_unit_tail})
          </td>
        </tr>
        <tr class="{$total.deposit_display|display}">
          <th scope="row">Store Credits</th>
          <td>{$total.price_unit_head}{$total.deposit_used}{$total.price_unit_tail}</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <div class="boardTotal summaryBtm">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Billing Information</caption>
        <tbody>
        <tr class="total first">
          <th scope="row">Order Total</th>
          <td>
            <strong>{$payment.price_front_head}{$payment.price_front}</strong>{$payment.price_front_tail}
            <span class="{$payment.price_ref_display|display}">{$payment.price_back_head}{$payment.price_back}{$payment.price_back_tail}</span>
            <div class="btnTooltip {$dcc_info_display|display}">
              (DCC <a href="#none" onclick="{$dcc_tooltip_layer_on}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/common/ico_tooltip.gif" alt="Help" /></a> : {$dcc_info})
              <div class="eximbayDCC" id="{$dcc_tooltip_layer}">
                <strong>Eximbay DCC (Dynamic Currency Conversion)</strong>
                <div class="content">
                  <ul>
                    <li>- The payment for this order was made using the DCC (Dynamic Currency Conversion) service provided by Eximbay.
                      <span class="dccLink"><a href="https://www.eximbay.com/service/dcc_service.do?pageGroup=MS0000001&pageType=M&m_root_seq=1000&m_mnu_seq=5000" target="_blank">[About Eximbay DCC (Dynamic Currency Conversion) Service ▶]</a></span>
                    </li>
                    <li>- The payment total was determined based on the exchange rate set by EXIMBAY at the time of the transaction.</li>
                    <li>- Any partial cancellation will be processed based on the exchange rate used at the time of the transaction.</li>
                  </ul>
                </div>
                <div class="close"><a href="#none" onclick="{$dcc_tooltip_layer_off}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/common/btn_close.gif" alt="Close" /></a></div>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
        <tr class="{$payment.paymethod_display|display}">
          <th scope="row">Method of Payment</th>
          <td>
            <strong>{$payment.paymethod}</strong>
            <p>
              {$payment.paymethod_detail}
              <a target="_blank" href="{$payment.bank_url}" class="{$payment.display_banking|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/order/btn_banking.gif" alt="Go to online bank site" /></a>
              <a target="_blank" href="{$payment.pay_extra_url}" class="{$payment.paymenturl_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/order/btn_order_payment.gif" id="{$payment.btn_payment_link_id}" alt="Go to payment page" /></a>
            </p>
          </td>
        </tr>
        <tr class="detail {$payment.eguarantee_display|display}">
          <th scope="row">About Online Purchase Protection</th>
          <td>{$payment.eguarantee_detail}</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="orderArea">
    <div class="title">
      <h3>Product Details</h3>
    </div>

    <table border="1" summary="" class="boardList {$basic_display|display}">
      <caption>Shipping</caption>
      <thead>
      <tr>
        <th scope="col" class="thumb">Image</th>
        <th scope="col" class="product">Product Details</th>
        <th scope="col" class="quantity">Qty</th>
        <th scope="col" class="price">Subtotal</th>
        <th scope="col" class="delivery">Shipping</th>
        <th scope="col" class="state">Order Status</th>
        <th scope="col" class="service">Cancel/<br />Exchange/Return</th>
      </tr>
      </thead>
      <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="7"><strong class="type">[Standard Shipping]</strong> Merchandise <strong>{$basic.product_price}</strong> + Shipping {$basic.ship_fee} + Shipping Surcharge {$basic.special_ship_fee} = Total : <strong class="total"><span>{$basic.total_price_front_head}{$basic.total_price_front}{$basic.total_price_front_tail}</span></strong> <span class="{$basic.total_price_ref_display|display}">{$basic.total_price_back_head}{$basic.total_price_back}{$basic.total_price_back_tail}</span></td>
      </tr>
      </tfoot>
      <tbody module="Myshop_OrderHistoryDetailBasic">
      <tr>
        <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></a></td>
        <td class="product">
          <a href="/product/detail.html{$param_product}"><strong>{$product_name}</strong></a>
          <div class="option {$option_display|display}">{$option_str}</div>
          <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
          </ul>
          <p class="free {$card_installment_display|display}">Interest free products</p>
        </td>
        <td class="quantity">{$quantity}</td>
        <td class="price"><strong>{$product_price_front_head}{$product_price_front}{$product_price_front_tail}</strong><div class="{$product_price_ref_display|display}">{$product_price_back_head}{$product_price_back}{$product_price_back_tail}</div></td>
        <td class="delivery">{$type_all}<div class="{$oversea_able_display|display}">(International shipping available)</div></td>
        <td class="state">
          <p>{$status}</p>
          <p class="{$shipping_company_display|display}"><a href="{$shipping_company_link}" target="{$shipping_company_target}">{$shipping_company}</a></p>
          <p class="{$invoice_no_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$shipping_trace_popup}">[{$invoice_no}]</a></p>
          <a href="#none" class="{$withdraw_cancel_display|display}" onclick="{$action_withdraw_cancel}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract.gif" alt="Withdraw Cancellation" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_exchange_display|display}" onclick="{$action_withdraw_exchange}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract2.gif" alt="Withdraw Exchange" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_return_display|display}" onclick="{$action_withdraw_return}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract3.gif" alt="Withdraw Return" /></a>
        </td>
        <td class="service">
          <p class="{$detail_info_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$detail_info}">[Detailed<br />information]</a></p>
          <p class="{$hyphen_display|display}" >-</p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></a></td>
        <td class="product">
          <a href="/product/detail.html{$param_product}"><strong>{$product_name}</strong></a>
          <div class="option {$option_display|display}">{$option_str}</div>
          <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
          </ul>
          <p class="free {$card_installment_display|display}">Interest free products</p>
        </td>
        <td class="quantity">{$quantity}</td>
        <td class="price"><strong>{$product_price_front_head}{$product_price_front}{$product_price_front_tail}</strong><div class="{$product_price_ref_display|display}">{$product_price_back_head}{$product_price_back}{$product_price_back_tail}</div></td>
        <td class="delivery">{$type_all}<div class="{$oversea_able_display|display}">(International shipping available)</div></td>
        <td class="state">
          <p>{$status}</p>
          <p class="{$shipping_company_display|display}"><a href="{$shipping_company_link}" target="{$shipping_company_target}">{$shipping_company}</a></p>
          <p class="{$invoice_no_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$shipping_trace_popup}">[{$invoice_no}]</a></p>
          <a href="#none" class="{$withdraw_cancel_display|display}" onclick="{$action_withdraw_cancel}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract.gif" alt="Withdraw Cancellation" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_exchange_display|display}" onclick="{$action_withdraw_exchange}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract2.gif" alt="Withdraw Exchange" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_return_display|display}" onclick="{$action_withdraw_return}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract3.gif" alt="Withdraw Return" /></a>
        </td>
        <td class="service">
          <p class="{$detail_info_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$detail_info}">[Detailed<br />information]</a></p>
          <p class="{$hyphen_display|display}" >-</p>
        </td>
      </tr>
      </tbody>
    </table>

    <table border="1" summary="" class="boardList {$individual_display|display}">
      <caption>Split Shipping</caption>
      <thead>
      <tr>
        <th scope="col" class="thumb">Image</th>
        <th scope="col" class="product">Product Details</th>
        <th scope="col" class="quantity">Qty</th>
        <th scope="col" class="price">Subtotal</th>
        <th scope="col" class="delivery">Shipping</th>
        <th scope="col" class="state">Order Status</th>
        <th scope="col" class="service">Cancel/<br />Exchange/Return</th>
      </tr>
      </thead>
      <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="7"><strong class="type">[Split Shipping]</strong> Merchandise <strong>{$individual.product_price}</strong> + Shipping {$individual.ship_fee} + Shipping Surcharge {$individual.special_ship_fee} = Total : <strong class="total"><span>{$individual.total_price_front_head}{$individual.total_price_front}{$individual.total_price_front_tail}</span></strong> <span class="{$individual.total_price_ref_display|display}">{$individual.total_price_back_head}{$individual.total_price_back}{$individual.total_price_back_tail}</span></td>
      </tr>
      </tfoot>
      <tbody module="Myshop_OrderHistoryDetailIndividual">
      <tr>
        <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></a></td>
        <td class="product">
          <a href="/product/detail.html{$param_product}"><strong>{$product_name}</strong></a>
          <div class="option {$option_display|display}">{$option_str}</div>
          <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
          </ul>
          <p class="free {$card_installment_display|display}">Interest free products</p>
        </td>
        <td class="quantity">{$quantity}</td>
        <td class="price"><strong>{$product_price_front_head}{$product_price_front}{$product_price_front_tail}</strong><div class="{$product_price_ref_display|display}">{$product_price_back_head}{$product_price_back}{$product_price_back_tail}</div></td>
        <td class="delivery">{$type_all}<div class="{$oversea_able_display|display}">(International shipping available)</div></td>
        <td class="state">
          <p>{$status}</p>
          <p class="{$shipping_company_display|display}"><a href="{$shipping_company_link}" target="{$shipping_company_target}">{$shipping_company}</a></p>
          <p class="{$invoice_no_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$shipping_trace_popup}">[{$invoice_no}]</a></p>
          <a href="#none" class="{$withdraw_cancel_display|display}" onclick="{$action_withdraw_cancel}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract.gif" alt="Withdraw Cancellation" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_exchange_display|display}" onclick="{$action_withdraw_exchange}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract2.gif" alt="Withdraw Exchange" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_return_display|display}" onclick="{$action_withdraw_return}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract3.gif" alt="Withdraw Return" /></a>
        </td>
        <td class="service">
          <p class="{$detail_info_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$detail_info}">[Detailed<br />information]</a></p>
          <p class="{$hyphen_display|display}" >-</p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></a></td>
        <td class="product">
          <a href="/product/detail.html{$param_product}"><strong>{$product_name}</strong></a>
          <div class="option {$option_display|display}">{$option_str}</div>
          <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
          </ul>
          <p class="free {$card_installment_display|display}">Interest free products</p>
        </td>
        <td class="quantity">{$quantity}</td>
        <td class="price"><strong>{$product_price_front_head}{$product_price_front}{$product_price_front_tail}</strong><div class="{$product_price_ref_display|display}">{$product_price_back_head}{$product_price_back}{$product_price_back_tail}</div></td>
        <td class="delivery">{$type_all}<div class="{$oversea_able_display|display}">(International shipping available)</div></td>
        <td class="state">
          <p>{$status}</p>
          <p class="{$shipping_company_display|display}"><a href="{$shipping_company_link}" target="{$shipping_company_target}">{$shipping_company}</a></p>
          <p class="{$invoice_no_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$shipping_trace_popup}">[{$invoice_no}]</a></p>
          <a href="#none" class="{$withdraw_cancel_display|display}" onclick="{$action_withdraw_cancel}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract.gif" alt="Withdraw Cancellation" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_exchange_display|display}" onclick="{$action_withdraw_exchange}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract2.gif" alt="Withdraw Exchange" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_return_display|display}" onclick="{$action_withdraw_return}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract3.gif" alt="Withdraw Return" /></a>
        </td>
        <td class="service">
          <p class="{$detail_info_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$detail_info}">[Detailed<br />information]</a></p>
          <p class="{$hyphen_display|display}" >-</p>
        </td>
      </tr>
      </tbody>
    </table>

    <!-- 해외배송 -->
    <table border="1" summary="" class="boardList {$oversea_display|display}">
      <caption>International Shipping</caption>
      <thead>
      <tr>
        <th scope="col" class="thumb">Image</th>
        <th scope="col" class="product">Product Details</th>
        <th scope="col" class="quantity">Qty</th>
        <th scope="col" class="price">Subtotal</th>
        <th scope="col" class="delivery">Shipping</th>
        <th scope="col" class="state">Order Status</th>
        <th scope="col" class="service">Cancel/<br />Exchange/Return</th>
      </tr>
      </thead>
      <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="7"><strong class="type">[International Shipping]</strong> Merchandise <strong>{$oversea.product_price}</strong> + Shipping {$oversea.ship_fee} + Insurance {$oversea.insurance_price} = Total : <strong class="total"><span>{$oversea.total_price_front_head}{$oversea.total_price_front}{$oversea.total_price_front_tail}</span></strong> <span class="{$oversea.total_price_ref_display|display}">{$oversea.total_price_back_head}{$oversea.total_price_back}{$oversea.total_price_back_tail}</span></td>
      </tr>
      </tfoot>
      <tbody module="Myshop_OrderHistoryDetailOversea">
      <tr>
        <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></a></td>
        <td class="product">
          <a href="/product/detail.html{$param_product}"><strong>{$product_name}</strong></a>
          <div class="option {$option_display|display}">{$option_str}</div>
          <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
          </ul>
          <p class="free {$card_installment_display|display}">Interest free products</p>
        </td>
        <td class="quantity">{$quantity}</td>
        <td class="price"><strong>{$product_price_front_head}{$product_price_front}{$product_price_front_tail}</strong><div class="{$product_price_ref_display|display}">{$product_price_back_head}{$product_price_back}{$product_price_back_tail}</div></td>
        <td class="delivery">{$type_all}</td>
        <td class="state">
          <p>{$status}</p>
          <p class="{$shipping_company_display|display}"><a href="{$shipping_company_link}" target="{$shipping_company_target}">{$shipping_company}</a></p>
          <p class="{$invoice_no_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$shipping_trace_popup}">[{$invoice_no}]</a></p>
          <a href="#none" class="{$withdraw_cancel_display|display}" onclick="{$action_withdraw_cancel}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract.gif" alt="Withdraw Cancellation" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_exchange_display|display}" onclick="{$action_withdraw_exchange}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract2.gif" alt="Withdraw Exchange" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_return_display|display}" onclick="{$action_withdraw_return}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract3.gif" alt="Withdraw Return" /></a>
        </td>
        <td class="service">
          <p class="{$detail_info_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$detail_info}">[Detailed<br />information]</a></p>
          <p class="{$hyphen_display|display}">-</p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></a></td>
        <td class="product">
          <a href="/product/detail.html{$param_product}"><strong>{$product_name}</strong></a>
          <div class="option {$option_display|display}">{$option_str}</div>
          <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
            <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str} ({$qty})</li>
          </ul>
          <p class="free {$card_installment_display|display}">Interest free products</p>
        </td>
        <td class="quantity">{$quantity}</td>
        <td class="price"><strong>{$product_price_front_head}{$product_price_front}{$product_price_front_tail}</strong><div class="{$product_price_ref_display|display}">{$product_price_back_head}{$product_price_back}{$product_price_back_tail}</div></td>
        <td class="delivery">{$type_all}</td>
        <td class="state">
          <p>{$status}</p>
          <p class="{$shipping_company_display|display}"><a href="{$shipping_company_link}" target="{$shipping_company_target}">{$shipping_company}</a></p>
          <p class="{$invoice_no_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$shipping_trace_popup}">[{$invoice_no}]</a></p>
          <a href="#none" class="{$withdraw_cancel_display|display}" onclick="{$action_withdraw_cancel}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract.gif" alt="Withdraw Cancellation" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_exchange_display|display}" onclick="{$action_withdraw_exchange}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract2.gif" alt="Withdraw Exchange" /></a>
          <a href="#none" class="{$withdraw_return_display|display}" onclick="{$action_withdraw_return}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_retract3.gif" alt="Withdraw Return" /></a>
        </td>
        <td class="service">
          <p class="{$detail_info_display|display}"><a href="#none" class="line" onclick="{$detail_info}">[Detailed<br />information]</a></p>
          <p class="{$hyphen_display|display}">-</p>
        </td>
      </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>

  <div class="orderArea {$gift_display|display}">
    <div class="title">
      <h3>Free Gift</h3>
    </div>    <table border="1" summary="" class="boardList">
    <caption>Free Gift</caption>
    <thead>
    <tr>
      <th scope="col" class="thumb">Image</th>
      <th scope="col" class="product">Product Details</th>
      <th scope="col" class="quantity">Qty</th>
      <th scope="col" class="state">Gift Type</th>
    </tr>
    </thead>
    <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="4"><strong class="type">[Free Gift]</strong></td>
    </tr>
    </tfoot>
    <tbody module="Myshop_OrderHistoryDetailGift">
    <tr>
      <td class="thumb"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></td>
      <td class="product">
        <span class="{$gift_icon_display|display}"><img src="{$gift_icon}" /></span> {$product_name}
        <div class="option">{$option_str}</div>
      </td>
      <td class="quantity">{$quantity}</td>
      <td class="state">{$gift_type_text}</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="thumb"><img src="{$thumbnail}" alt="{$product_name_alt}" onerror="this.src='http://img.echosting.cafe24.com/thumb/img_product_small.gif';" /></td>
      <td class="product">
        <span class="{$gift_icon_display|display}"><img src="{$gift_icon}" /></span> {$product_name}
        <div class="option">{$option_str}</div>
      </td>
      <td class="quantity">{$quantity}</td>
      <td class="state">{$gift_type_text}</td>
    </tr>
    </tbody>
  </table>
  </div>

  <div class="orderArea {$final_payed_display|display}">
    <div class="title">
      <h3>Final Billing Information</h3>
    </div>
    <div class="boardTotal summaryTop">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Final Billing Information</caption>
        <tbody>
        <tr class="total first">
          <th scope="row">Total Amount Paid</th>
          <td>
            {$total.price_unit_head}<strong>{$total.final_payed_order_price}</strong>{$total.price_unit_tail}
            <span class="{$total.final_payed_order_price_ref_display|display}">{$total.final_payed_order_price_ref}</span>
          </td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <div class="boardTotal">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Final Billing Information</caption>
        <tbody module="Myshop_OrderHistoryDetailPaymentFinal">
        <tr>
          <th scope="row">{$title}</th>
          <td>
            <strong>{$price_unit_head}{$price}{$price_unit_tail}</strong>
            <p>{$detail}</p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">{$title}</th>
          <td>
            <strong>{$price_unit_head}{$price}{$price_unit_tail}</strong>
            <p>{$detail}</p>
          </td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="orderArea" module="Myshop_OrderHistoryDetailRefundNew">
    <div class="title">
      <h3>Refund Details</h3>
    </div>
    <div class="boardPay">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Refund Details</caption>
        <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">Product Details</th>
          <td class="product">
            <ul module="Myshop_cancelProduct">
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">{$display_date_title} (Status)</th>
          <td>{$display_date} <strong>({$status})</strong></td>
        </tr>
        <tr class="{$cancel_form_display|display}">
          <th scope="row">{$refund_amount_title}</th>
          <td class="total">Mechandise {$product_amount_org} {$additional_amount} = Total : <strong>{$payment_amount_front_head}{$payment_amount_front}{$payment_amount_front_tail}<span class="{$payment_amount_ref_display|display}">{$payment_amount_back_head}{$payment_amount_back}{$payment_amount_back_tail}</span></strong></td>
        </tr>
        <tr class="{$hold_show_ord_detail|display}">
          <th scope="row">Pending reason</th>
          <td>{$hold_reason_customer_display|nl2br}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Refund Method</th>
          <td>{$refund_paymethod}</td>
        </tr>
        <tr class="{$bank_display|display}">
          <th scope="row">Refund Account</th>
          <td>
            [{$bank_name}] {$bank_acc_no} Account Holder : {$bank_acc_owner}
            <a href="#none" onclick="{$action_bank_acc_change}" class="{$bank_acc_change_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_account.gif" alt="Change Account" /></a>
          </td>
        </tr>
        <tr class="{$additional_display|display}">
          <th scope="row">Discounts/Alternative Payment<br />Restoration History</th>
          <td>
            <ul class="coupon">
              <li class="{$coupon_display|display}">Coupon Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$coupon_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$addsale_display|display}">Discount Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$addsale_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$mileage_display|display}">Reward Points Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$mileage_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$deposit_display|display}">Store Credit Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$deposit_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$navermileage_display|display}">Naver Mileage &amp; Cash Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$navermileage_price}</strong>{$total.price_unit_tail} ({$navermieage_detail})</li>
            </ul>
          </td>
        </tr>
        </tbody>
        <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">Product Details</th>
          <td class="product">
            <ul module="Myshop_cancelProduct">
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">{$display_date_title} (Status)</th>
          <td>{$display_date} <strong>({$status})</strong></td>
        </tr>
        <tr class="{$cancel_form_display|display}">
          <th scope="row">{$refund_amount_title}</th>
          <td class="total">Mechandise {$product_amount_org} {$additional_amount} = Total : <strong>{$payment_amount_front_head}{$payment_amount_front}{$payment_amount_front_tail}<span class="{$payment_amount_ref_display|display}">{$payment_amount_back_head}{$payment_amount_back}{$payment_amount_back_tail}</span></strong></td>
        </tr>
        <tr class="{$hold_show_ord_detail|display}">
          <th scope="row">Pending reason</th>
          <td>{$hold_reason_customer_display|nl2br}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Refund Method</th>
          <td>{$refund_paymethod}</td>
        </tr>
        <tr class="{$bank_display|display}">
          <th scope="row">Refund Account</th>
          <td>
            [{$bank_name}] {$bank_acc_no} Account Holder : {$bank_acc_owner}
            <a href="#none" onclick="{$action_bank_acc_change}" class="{$bank_acc_change_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_account.gif" alt="Change Account" /></a>
          </td>
        </tr>
        <tr class="{$additional_display|display}">
          <th scope="row">Discounts/Alternative Payment<br />Restoration History</th>
          <td>
            <ul class="coupon">
              <li class="{$coupon_display|display}">Coupon Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$coupon_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$addsale_display|display}">Discount Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$addsale_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$mileage_display|display}">Reward Points Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$mileage_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$deposit_display|display}">Store Credit Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$deposit_price}</strong>{$total.price_unit_tail}</li>
              <li class="{$navermileage_display|display}">Naver Mileage &amp; Cash Restoration : {$total.price_unit_head}<strong>{$navermileage_price}</strong>{$total.price_unit_tail} ({$navermieage_detail})</li>
            </ul>
          </td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="orderArea" module="Myshop_OrderHistoryDetailPaymentAdd">
    <div class="title">
      <h3>Additional Payment</h3>
    </div>
    <div class="boardPay">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Additional Payment</caption>
        <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">Product</th>
          <td class="product">
            <ul module="Myshop_cancelProduct">
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Amount Paid</th>
          <td class="total"><strong>{$total_payment_price_front_head}{$total_payment_price_front}{$total_payment_price_front_tail} <span class="{$total_payment_price_ref_display|display}">{$total_payment_price_back_head}{$total_payment_price_back}{$total_payment_price_back_tail}</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Bill to</th>
          <td>{$payer_name} </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Payment Method</th>
          <td>{$paymethod} {$paymethod_detail}</td>
        </tr>
        </tbody>
        <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">Product</th>
          <td class="product">
            <ul module="Myshop_cancelProduct">
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <strong>{$product_name}</strong> <span class="option">{$option_str}</span>
                <ul class="option" module="Myshop_optionSet">
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                  <li><strong>{$product_name}</strong>{$option_str}</li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Amount Paid</th>
          <td class="total"><strong>{$total_payment_price_front_head}{$total_payment_price_front}{$total_payment_price_front_tail} <span class="{$total_payment_price_ref_display|display}">{$total_payment_price_back_head}{$total_payment_price_back}{$total_payment_price_back_tail}</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Bill to</th>
          <td>{$payer_name} </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Payment Method</th>
          <td>{$paymethod} {$paymethod_detail}</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="orderArea">
    <div class="title">
      <h3>Shipping Information</h3>
    </div>
    <div class="boardView">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Shipping Information</caption>
        <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">Name</th>
          <td>{$delivery.name}</td>
        </tr>
        <tr class="{$delivery.english_name_display|display}">
          <th scope="row">English Name</th>
          <td>{$delivery.english_name}</td>
        </tr>
        <tr class="{$delivery.pron_name_display|display}">
          <th scope="row">Phonetics</th>
          <td>{$delivery.pron_name}</td>
        </tr>
        <tr class="{$delivery.country_name_display|display}">
          <th scope="row">Country</th>
          <td>{$delivery.country_name}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Address Line</th>
          <td>{$delivery.raddr}</td>
        </tr>
        <tr class="{$delivery.si_gun_do_display|display}">
          <th scope="row">City</th>
          <td>{$delivery.si_gun_do}</td>
        </tr>
        <tr class="{$delivery.ju_do_display|display}">
          <th scope="row">State/Province</th>
          <td>{$delivery.ju_do}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Zip/Postal code</th>
          <td>{$delivery.rzipcode}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Phone</th>
          <td>{$delivery.rphone_1}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Mobile</th>
          <td>{$delivery.rphone_2}</td>
        </tr>
        <tr class="{$delivery.email_display|display}">
          <th scope="row">E-mail</th>
          <td>{$delivery.o_email}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Shipping Comment</th>
          <td>{$delivery.message}</td>
        </tr>
        <tr class="{$hope_shipping_date_display|display}">
          <th scope="row">Desired Shipping Date</th>
          <td>{$delivery.hope_shipping_date}</td>
        </tr>
        <tr class="{$delivery.sc_display|display}">
          <th scope="row">Shipping Company</th>
          <td>{$delivery.sc_name}</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="orderArea {$ordadd.display|display}">
    <div class="title">
      <h3>Additional Information</h3>
    </div>
    <div class="boardView">
      <table border="1" summary="">
        <caption>Additional Information</caption>
        <tbody module="Myshop_ordadd">
        <tr>
          <th scope="row">{$title}</th>
          <td>{$content}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">{$title}</th>
          <td>{$content}</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="orderArea {$customer_msg_display|display}">
    <div class="title">
      <h3>Customer Notice</h3>
    </div>
    <p class="customer">{$customer_msg}</p>
  </div>

  <div class="btnArea">
    <span class="left">
      <a href="#none" onclick="{$action_issue_tax}" class="{$issue_tax_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_tax1.gif" alt="RequestTax Invoice" /></a>
      <a href="#none" onclick="{$action_print_tax}" class="{$print_tax_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_tax2.gif" alt="Print Tax Invoice" /></a>
      <a href="#none" onclick="{$action_issue_cash}" class="{$issue_cash_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_cash1.gif" alt="Request Cash Receipt" /></a>
      <a href="#none" onclick="{$action_print_pg_cash}" class="{$print_pg_cash_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_cash2.gif" alt="Print Cash Receipt" /></a>
      <a href="#none" onclick="{$action_print_spec}" class="{$print_spec_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_spec.gif" alt="Print Transaction Details" /></a>
      <a href="#none" onclick="{$action_print_pg_card}" class="{$print_pg_card_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_card.gif" alt="Print Credit Card Sales Slip" /></a>
      <a href="#none" onclick="{$action_select_gift}" class="{$select_gift_display|display}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_gift.gif" alt="Select Free Gift" /></a>
    </span>
    <a href="/myshop/order/list.html{$param_list}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/myshop/btn_order_list.gif" alt="Back" /></a>
  </div>

  <div id="{$total.total_order_layer}" class="totalDetail">
    <h3>Order Total Details</h3>
    <div class="content">
      <p>{$total.total_order_price_front_head}{$total.total_order_price_front}{$total.total_order_price_front_tail}</p>
      <ul>
        <li><strong>Merchandise</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_product_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_vat_price_display|display}"><strong>VAT</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_vat_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li><strong>Shipping</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_ship_fee}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li><strong>Additional Shipping</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_local_ship_fee}{$total.price_unit_tail}</span></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="close"><a href="#none" onclick="{$total.total_order_layer_off}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/common/btn_close.png" alt="Close" /></a></div>
  </div>

  <div id="{$total.total_benefit_layer}" class="totalDetail">
    <h3>Additional Discount Details</h3>
    <div class="content">
      <p>{$total.price_unit_head}{$total.total_benefit_price}{$total.price_unit_tail}</p>
      <ul>
        <li class="{$total.total_mobilesale_price_display|display}"><strong>Mobile Purchase Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_mobilesale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_periodsale_price_display|display}"><strong>Limited Time Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_periodsale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_membersale_price_display|display}"><strong>Membership Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_membersale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_rebuysale_price_display|display}"><strong>{$rebuysale_head}Repurchase Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_rebuysale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_paymethodsale_price_display|display}"><strong>Payment Method Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_paymethodsale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_newproductsale_price_display|display}"><strong>New Product Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_newproductsale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_bulksale_price_display|display}"><strong>Bulk Sale Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_bulksale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_pbpsale_price_display|display}"><strong>Abount pbp Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_pbpsale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_livelinkonsale_price_display|display}"><strong>Shorcut(Linkon) Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_livelinkonsale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.total_membergroupsale_price_display|display}"><strong>Membership Level Discount</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.total_membergroupsale_price}{$total.price_unit_tail}</span></li>
        <li class="{$total.explode_set_product_discount_amount_display|display}"><strong>Set items for sale</strong><span>{$total.price_unit_head}{$total.explode_set_product_discount_amount}{$total.price_unit_tail}</span></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="close"><a href="#none" onclick="{$total.total_benefit_layer_off}"><img src="http://img.echosting.cafe24.com/skin/base_en_US/common/btn_close.png" alt="Close" /></a></div>
  </div>
</div>
Xem tất cả module mẫu

FAQ - Câu hỏi thường gặp

 • QCafe24 Partners là không gian như thế nào?
  Đây là không gian mở giúp các Đối tác tạo Theme để mua và bán trên Cafe24 Store.
  Đối tác có thể đăng ký bán Theme tại Kênh điều hành, khách hàng có thể chọn và mua
  Theme phù hợp với trang mua sắm của mình tại Store.
 • QCung cấp sản phẩm gì?
  Cafe24 Partners cung cấp option Chỉ sao chép Theme Trang mua sắm, Theme Mobile, Theme Global.
  Chỉ sao chép là option mà người mua chỉ cần sao chép Theme, tự chỉnh sửa.
  Đây là option dành cho khách hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp Theme (do không hỗ trợ chỉnh sửa Theme), thanh toán một lần, không chia ra thanh toán từng tháng.
  Tại Cafe24 Partners hiện tại chỉ có thể tạo Theme Chỉ sao chép.
 • QKhi tạo một gói Theme (Global), người mua có thể thực hiện Chỉ sao chép
  tất cả Theme đa ngôn ngữ có trong gói đó được không?
  Khi tạo gói Theme Global, Đối tác (Nhà thiết kế) chỉ có thể đăng ký một Theme cho mỗi ngôn ngữ.
 • QTải mã nguồn mới nhất ở đâu?
  Hướng dẫn về menu cập nhật mã nguồn mới nhất cần cho việc tạo Theme Global và tạo Smart Theme.
  Sử dụng menu Tin tức Nâng cấp để tạo Theme.
 • QTruy cập vào trang nào để đặt câu hỏi?
  Mọi thắc mắc, vui lòng truy cập
  Kênh điều hành > Hỗ trợ Đối tác> Hỏi đáp Đối tác.